Tag Archives: identitet

Jag är skåning

Publicerad i Skånska Dagbladet den 5 januari 2013 Jag är skåning. I lagens bemärkelse och i passet må jag ha andra epitet. Men i hjärtat – och i politiken – är jag skåning. Efter studier, boende och arbete i Skåne, … Continue reading

Posted in Europe of Regions - A World of Regions | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment