Category Archives: Fiction: A visionary view on Europe of Regions

Stories on what the future may bring.

Annors Development offers services in analysis and markets. The special concept we apply, requires a certain amount of visionary ideas. In this section those ideas are being expressed by using fiction as a tool.

Moderat toppolitiker vill ha Skåne-regering / Top-politician wants government in Skåne

Moderat toppolitiker: “Vi måste nog börja tänka i nya banor när det gäller hur vi organiserar Region Skåne i framtiden. Det håller inte att bygga efter den gamla kommunalrättsliga mallen.” Continue reading

Posted in Europe of Regions - A World of Regions, Fiction: A visionary view on Europe of Regions | Leave a comment

Ministerpresident: Pia Kinhult / Minister-President Pia Kinhult

In a few columns I’ve been looking into Scanian politics some years ahead from now. But which would the ministers in a regional government be? Let’s have a look at possible names. Continue reading

Posted in Europe of Regions - A World of Regions, Fiction: A visionary view on Europe of Regions | Leave a comment

Scanias näringsminister hos Ekwall / Scania’s economy minister in TV interview

“Man måste se det här på längre sikt och i ljuset av det kulturekonomipaket som regionregeringen nu jobbar med. Tanken är att efterhand förvandla kulturlandskapet så att alltfler orter får en tydlig regional profil. Det ska synas att du är i Skåne.” Continue reading

Posted in Europe of Regions - A World of Regions, Fiction: A visionary view on Europe of Regions | Leave a comment

Centralmaktens dödsryckningar? / The last breath of the central power?

EU:s ministerråd på senhösten 2011 blev en succé för Scanias regionregering. Halland, Skåne och Blekinge styrs av Scanias självstyresparti i koalition med Allians för Scania. Continue reading

Posted in Europe of Regions - A World of Regions, Fiction: A visionary view on Europe of Regions | 5 Comments

En dag vid Scanias näringsministerium / A day at Scania’s Ministry of Economy

“We walk out from the Ministry of Economy at the square Stortorget in downtown Malmö. Scania’s minister of economy has a long day of rough negotiations ahead. But we are well prepared and know that we are right.” Continue reading

Posted in Europe of Regions - A World of Regions, Fiction: A visionary view on Europe of Regions | 64 Comments