Skånepolitiker i sociala medier

Publicerad i Skånska Dagbladet den 24 mars 2013

Skånepolitiker har långt kvar i sociala medier. Förvånande kan man tycka – men ledande skånska politiker är dåliga på ett av sina viktigaste arbetsredskap, nämligen sociala medier. Skåne förlorar när dess politiska företrädare misslyckas med att kommunicera med väljare och omvärld.

Att företag är långsamma med att anamma sociala medier är allvarligt. Men ännu allvarligare är när demokratin inte får den näring den behöver. Tack vare internet och plattformar som t.ex. Google+ och Facebook kan människor i dag påverka politik och händelseförlopp på ett bokstavligt talat revolutionerande sätt, vilket vi sett i Mellanöstern. Även Skånes och skåningarnas inflytande gentemot omvärlden – t.ex. Köpenhamn, Stockholm och Bryssel – hänger på hur vi kommunicerar med sociala medier.

Bataljen om samhällsinflytande står på internet. Tack vara sociala medier så kan politiker i dag nå ut – och nås – mycket enklare än tidigare. Om de vill och vet hur man gör. En Google-sökning på skånska riksdagsledamöter ger en del insikter.

Ulf Holm (MP) som har hemsida men inga sociala medier, och Morgan Johansson (S) tillhör båda kategorin som verkar tro att sociala medier är en fluga. Johansson har en insomnad blogg samt ett Twitter-konto som man med viss möda kan hitta. Där är han aktiv men pga låg närvaro i sociala medier i övrigt så är det ändå ingen som hör honom skrika.

Språkröret Gustav Fridolin (MP) har en livlig Facebook-sida men ett Twitter-konto i träda. Johan Linander ( C ) har sedan år 2004 en blogg som kontinuerligt fylls på. Han har dock missat att koppla den till sociala medier och mister därmed mycket väljarkontakt. Synd, när han finns på Twitter, och också har en profil på Facebook. Christer Nylander (FP) har en blogg som går att dela i sociala.medier, och är dessutom aktiv på Twitter och Facebook. Olof Lavesson (M) är ägare till en hemsida med ringa substans, dock med länkar till flera sociala medier. Flickr-foton är ett intressant tilltag.

Maria Ferm (MP) har en ökentorr hemsida och dito blogg. Hon är hyperaktiv på Twitter och bra på Facebook men behöver jobba på att knyta ihop de olika kanalerna för att öka synligheten.
Björn Söder (SD), partisekreterare och gruppledare i riksdagen, håller sig med en opersonlig hemsida som inte är knuten till Söders övriga nätnärvaro. Hans Facebook-sida har hög aktivitet och många följare medan Twitter verkar handhas av en spökskrivare. Bekvämt för Söder, tråkigt för läsarna.

En f d PR-konsult kan man ha lite extra förväntningar på. Och faktiskt – Jonas Jacobsson Gjörtler (M) har en hyfsad hemsida med möjlighet att dela i sociala medier. Jacobsson är aktiv på Twitter, Facebook och LinkedIn. Sist men inte minst, hittar man Jonas i egen kanal på YouTube! Riktigt bra grepp men än så länge endast med tråkiga klipp från riksdagen.

Sammanfattningsvis – vi som hoppas på större genomslag för skånska infallsvinklar och behov förtjänar mer. En början vore att använda hashtaggen #skpol för skånsk politik.

About Anders L. Hansson

Website: http://www.annors.com
This entry was posted in Europe of Regions - A World of Regions and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.