Vilken väg till Danmark?

Publicerad i Skånska Dagbladet den 18 januari 2013

Många vill framställa en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör som det självklara valet. Men det finns alternativ. Frågan väljare och politiker bör ställa sig är vad som är bäst för Skåne och Öresundsregionen som helhet.

Öresundsinstituttets chef Anders Olshov har låtit mig förstå att han i sin kommande bok “Öresundsregionen – Köbenhavns outnyttjade möjlighet”, som publiceras 29 januari, förutser att det år 2026 kommer beslutas om en järnvägsförbindelse mellan Nordhavn (norra Köpenhamn) och Landskrona. Detta som ett sätt att öka Köpenhamns omland och knyta ihop regionen.

Öresundsbrons VD Caroline Ullman-Hammer uppmanade redan 2010 till att tänka förutsättningslöst om en andra fast förbindelse. “Kan den hamntunnel som diskuteras i Köpenhamn kopplas till Sverige? Det skulle ge en förbindelse ungefär mellan Tuborg och Landskrona i stället för mellan Helsingborg och Helsingör. Jag vill inte säga att det är lösningen, men det är en möjlighet.” sade hon i tidskriften Job o Magt.

Slutligen kan påminnas om att en viss J E Jarlås så tidigt som 1988 gav ut en bok med titeln “Tunnel Öresund mellan Barsebäck och Danmark”.

Helsingborgs Peter Danielsson är utan tvekan den främste företrädaren för HH-alternativet. Väg- och järnvägstunnlar mellan Helsingör och Helsingborg samt ny motorväg på norra Själland blir resultatet om det PR-kunniga kommunalrådet får som han vill. Det faktum att såväl Danielsson som Region Skånes ledande politiker, däribland Pia Kinhult, är moderater kan säkert ha underlättat för Helsingborg att få med Region Skåne på idén om HH. Än viktigare är kanske att nordvästra Skåne är så moderat-tungt.

Den svenska regeringens positiva tongångar om HH är så här långt inget annat än ett kostnadsfritt sätt för den moderata infrastrukturministern att lugna Helsingborg och Region Skåne. Samtidigt som Reinfeldt vitt och brett lovar tunnelbana under vattnet i Stockholm, och höghastighetståg från Mälardalen ner till Linköping, så ska Öresundsförbindelser utredas in absurdum och dessutom betalas med höga avgifter för brukarna. Sverige må på papperet ha en Alliansregering – men i verkligheten är det en Stockholmsregering.

Med en tunnel från Landskrona eller Barsebäck skulle helsingborgarna komma till Köpenhamn lika bra som om de skulle åka via Helsingör. Och framförallt så skulle Landskrona och hela det folktäta området ner mot Lund få en helt annan nytta av en fast förbindelse på denna breddgrad. För Köpenhamn skulle det, som Olshov påpekar, ge större omland. Man kan gissa att Landskrona skulle bli mycket attraktivt. Den relativa närheten till Malmö skulle ge ett alternativ i händelse av att Öresundsbron drabbas av olyckor o.d.

Mycket talar för Landskrona-alternativet – och det är därför ett mysterium att kommunalrådet Torkild Strandberg (FP) inte hörs i debatten. Ännu konstigare är det att Region Skånes politiker faller för PR i stället för att göra analyser.

Anders L. Hansson

About Anders L. Hansson

Website: http://www.annors.com
This entry was posted in Europe of Regions - A World of Regions, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.