Lönt söka jobb på Själland?

Publicerad i Skånska Dagbladet den 26 augusti 2012

Språkbarriären är – och lär under många år ännu – förbli det största gränshindret i Öresund. Men kommun- och regionpolitiker på båda sidor Sundet skulle med lite fantasi kunna ta några genvägar för att skynda på nedmonteringen av denna språkliga Berlinmur.

För några år sedan sökte jag en näringslivsrelaterad tjänst vid Köpenhamns kommun. Jag hade precis kommit hem till Skåne efter många år på andra håll, och såg fram emot att få ta del av Öresundsintegrationen. Ett jobb i Köpenhamn skulle passa perfekt, tyckte jag.

Per telefon samtalade jag med den rekryterande avdelningens chef. Mina värsta farhågor besannades: “Nej, det är inte ens lönt att du kommer på jobbintervju – vår borgmästare Ritt Bjerregaard är folkskolelärare och skulle aldrig acceptera rapporter som inte är skrivna på perfekt danska”!

Jobbsökarepisoden med Köpenhamns kommun lärde mig att det – i många fall – inte är lönt att söka jobb på Själland. Politiker och tjänstemän må tala vitt och brett om Öresundsintegration – men när det kommer till konkretisering av de fina orden och högtidstalen, då är det gamla hjulspår som gäller. I en tid av globalisering och migration, så orkar politiker och förvaltningar i Öresundsregionen inte ens med att ta sig an nabospråket.

Jag undrar hur många vi är som på den öresundska arbetsmarknaden sprungit på denna språkbarriär? Och hur många som låtit bli att söka ett jobb på andra sidan på grund av att man – sannolikt helt riktigt – dragit slutsatsen att den inte är mödan värt?

Problematiken gäller inte bara den offentliga sektorn. Men politik och förvaltning har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel. Om Region Hovedstaden, Region Sjaelland, Köpenhamns kommun, Malmö stad – och andra kommuner i Öresundsregionen – vill ha verklig Öresundsintegration, så vore det också rimligt att aktivt verka för att få sökanden från andra sidan.

Öresundskomiteen, vars direktör Finn Lauritzen nyligen börjat diskutera språkbarriären, kan vara en lämplig startpunkt. Jag föreslår därför att Öresundskomiteen tar initiativ till att:

1. Upprätta en deklaration som kommuner och regioner i Öresundsregionen kan ansluta sig till. I dokumentet stipuleras att arbetssökanden med danska eller svenska som modersmål ska behandlas lika. Undantag tillåts endast i specifika och väl motiverade fall.

2. Tillsätta en ombudsman som får i uppdrag att övervaka avtalets efterlevnad och att ta emot klagomål och förfrågningar från allmänheten.

3. Genomföra en kampanj för att fler ska söka offentliga tjänster på andra sidan Öresund.

På detta sätt skulle språkbarriären sättas under press. Kanske det skulle bli ett stort steg framåt. Men det kan lika väl hända att projektet havererar innan det ens hunnit påbörjas. För politiker i Stockholm och Köpenhamn har, inte minst under senare år, stiftat många nya lagar utan en tanke på vare sig Öresundsintegration eller nordiskt samarbete.

Anders L. Hansson

About Anders L. Hansson

Website: http://www.annors.com
This entry was posted in Europe of Regions - A World of Regions. Bookmark the permalink.