Ett Öresundsparti i EU

Publicerad i Skånska Dagbladet den 11 augusti 2012

Nästa val till Europaparlamentet äger rum i juni 2014. Precis som i tidigare val, så får vi nöja oss med att rösta på kandidater inom den stat där vi bor. Men kanske det är tid för ett Öresundsparti i Europaparlamentet?

Behovet av ett regionalt parti utan bindningar och lojaliteter till de nationalstatsfixerade partierna blir alltmer uppenbart. Gång på gång ser vi hur skånska politiker röstar emot sina egna väljares intressen, och det även i stora avgörande frågor som t.ex. Öresundsbroavgifter, språkfrågor, utbildning, infrastruktur. Visst, initiativ av det regionala slaget har funnits, även med Öresundsutblick. Men när det kommer till kritan så har de gamla partierna nästan alltid kraften och verktygen för att piska in även sina skånska ledamöter i fållorna.

Om man tittar ut över Euopa så blir det tydligt att regionala politiska partier kan vara ett skarpt vapen för att bättre ta hand om väljarnas behov. Bayern, Skottland och Katalonien är några av de mera kända exemplen. Även om regionala partier ofta får konkurrera med de s k rikspartierna, så når de framgångar på två olika sätt: dels genom de mandat de själva får, dels genom att de kan driva de andra partierna i en viss riktning och på så sätt få upp de regionala frågorna på agendan.

Det finns dock gott om hinder för den som ger sig på att utmana de s k nationalstaternas strukturer. Det är många av våra regionala politiker väl medvetna om – men hittills har ingen vågat utmana systemet. I stället för att säga rakt ut vad man tycker och tänker, så lirkas det vidare. År efter år förlorar politikerna tid genom att agera som pendanger till Stockholmsetablissemanget i stället för att starta eget.

De valkampanjetekniska svårigheterna ska förvisso inte underskattas. I Europaval är hela landet en valkrets. Det i kombination med dominansen av s k riksmedia gör att de regionala frågorna kommer i skymundan. Men sociala medier kan sälert vara en del i att övervinna det mediala motståndet. Valkretsarnas utformning kan inte åtgärdas på kort sikt, även om det vore önskvärt med en egen Europavalkrets för Skåne eller Skåneland, respektive Själland med öarna. Tanken om en gemensam Öresundsvalkrets för de båda regionerna bör också prövas. Sådana gränsöverskridande valkretsar skulle kunna bli aktuella på flera håll i Europa.

Inför Europa-valet om två år får vi kanske trots allt se ett Öresundsparti ta form? Ett äkta regionalt parti som försvarar Skånes, Hallands, Blekinges. Bornholms, Själlands samt de andra öarnas intressen. Ett parti som förvisso är tvingat till att gå ut med en lista på vardera sidan om Öresund men som driver en tväröresundsk valkampanj. Och ett parti som försvarar och befrämjar de intressen som regionens medborgare har – inte några framkrystade valprogram som försöker täcka in hela Danmark respektive Sverige i samma svep.

För att citera Albert Einstein: “Man kan inte lösa dagens problem med samma nivå på tänkandet som skapade dem.”

Anders L. Hansson

About Anders L. Hansson

Website: http://www.annors.com
This entry was posted in Europe of Regions - A World of Regions. Bookmark the permalink.