Sydnytt är slut

Publicerad i Skånska Dagbladet den 8 augusti 2012

Sydnytt var en gång i tiden ett viktigt decentraliseringsprojekt. Nu är det utslitna nyhetsprogrammet i stället en ständig påminnelse om att såväl Skåne som Öresundsregionen saknar resursstarka, samhällsgranskande medier.

Det finns en avgörande skillnad mellan Skånskan å ena sidan och Sydnytt (och även Sydsvenskan) å den andra: Skånskan styrs lokalt, Sydnytt styrs från Stockholm.

På den svenska regeringens hemsida står att läsa: “Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet…” Vidare sägs: “Uppdraget för radio och tv i allmänhetens tjänst handlar i vid mening om att programföretagen självständigt och oberoende av utomstående ekonomiska, politiska och andra intressen ska erbjuda ett programutbud som är tillgängligt för alla, speglar hela landet och kännetecknas av god kvalitet, allsidighet och relevans oavsett genre.”

Yttrandefrihet när agendan sätts i Stockholm? Mångfald när mångfalden definieras av Sveriges riksdag och Sveriges Television (SVT), båda med säte i Stockholm? Oberoende när Sydnytt är beroende av SVT i Stockholm? Tillgänglighet när SVT:s makthavare sitter 60 mil norrut? Speglar hela landet… – till vilken nytta när man inte speglar hela Skåne och Öresundsregionen?

Grundproblemet är att det politiska systemet har beslutat dra in stora summor pengar från medborgarna och sätta sju miljarder kronor per år i händerna på de centralistiska giganterna Sveriges Radio och Sveriges Television. Man måste vara åtminstone smygimperialist för att tro på att Sveriges Television i Malmö agerar självständigt och oberoende. Än mindre kan man påstå att Sveriges Television i Malmö är allsidigt och relevant i det man producerar. Sydnytt och Robins må vara gott och väl – men allt det andra som man INTE gör?

Den stora frågan är: hur mycket går vi skåningar miste om när vi alltid ser vår omvärld utifrån ett perspektiv som definieras i Stockholm? Vad betyder det när Rapport, Aktuellt och andra tv-program prioriterar Finland och Norge framför Christianstad och Köpenhamn, att Hamburg och Rostock inte ges samma betydelse som Helsingfors och Tallinn?

Det är bra att de skånska politikerna och Region Skåne lyckats ro hem en del av kulturpolitiken till Skåne. Men den riktigt stora utmaningen återstår, nämligen att plocka hem public service-pengarna och använda dem för att ge oss skåningar den omvärldsbevakning och samhällsgranskning m m som vi faktiskt behöver. Gemensamma referensramar skapas genom media. Media utgör grund för en fungerande demokrati. Om det regionala självstyret ska fungera så är regional mediepolitik en nödvändig ingrediens.

I dag får samhällsintresserade skåningar förlita sig på en kombination av danska och svenska medier och en bristfällig komplettering av skånska dito. Utan den public service-miljard som på förfelade grunder kontrolleras av Stockholm ser det dock mörkt ut. Skåne fortsätter sin Törnrosa-sömn i medieskuggan. Sydnytt är slut men ingen verkar bry sig. Söder om vadå, förresten?

Anders L. Hansson

About Anders L. Hansson

Website: http://www.annors.com
This entry was posted in Europe of Regions - A World of Regions. Bookmark the permalink.