Monthly Archives: November 2005

Scanias näringsminister hos Ekwall / Scania’s economy minister in TV interview

“Man måste se det här på längre sikt och i ljuset av det kulturekonomipaket som regionregeringen nu jobbar med. Tanken är att efterhand förvandla kulturlandskapet så att alltfler orter får en tydlig regional profil. Det ska synas att du är i Skåne.” Continue reading

Posted in Europe of Regions - A World of Regions, Fiction: A visionary view on Europe of Regions | Leave a comment

Erixon gör kovändning?! – Vill ha regional demokrati

Först går han emot regional demokrati. Sedan skriver han att trängselskatten är en regional fråga. Hur ska Dick Erixon ha det, egentligen? Continue reading

Posted in Europe of Regions - A World of Regions | Leave a comment