Partifederation underlättar regionalisering / Party federation facilitates regionalization

Skånska Dagbladet Friday 8 July 2005

Partipolitiken behöver regionaliseras. De borgerliga partierna i Skåne bör driva på genom att bilda en regional partifederation. Lärdomar finns att hämta i Tyskland och Österrike.

Partipolitik i ett regionalt Sverige. För någon månad sedan hade jag återigen tillfälle att stifta bekantskap med ledarskapet i Österreichische Volkspartei (ÖVP), det stora borgerliga regeringspartiet i Österrike. ÖVP:s liksom Österrikes federala strukturer är så självklara att ämnet knappast diskuteras i alprepubliken. Men för de borgerliga partierna i Skåne och Sverige finns här mycket att lära.

För om äkta regionalisering av makten ska bli verklighet, krävs en uppgörelse med det partiinterna arbetet. Förändringar börjar inifrån.

Medlemsdemokrati av äldre snitt är av flera skäl på väg ut. Centerpartiet visade smakprov på detta häromveckan genom beslutet att avhålla partistämma endast vartannat år. Tanken är också att partiet ska vara en arena inte endast för medlemmar, utan också för s k sympatisörer. Andra partier går i samma riktning. De gamla partiernas medlemskader är i allt mindre utsträckning representativ för väljarkåren. Particentralerna vill kunna manövrera snabbare i ett allt rörligare samhälle. Internet ger goda möjligheter att bygga nya kanaler till väljarna, något jag själv upplevde under en vecka i Howard Deans synnerligen innovativa primärvalskampanj i USA.

De politiska partierna är i dag som starkast på en arena som växer i irrelevans: riksdagen. Mycket av politiken har flyttats uppåt. De europeiska partibildningarna ökar i vikt. På den lokala nivån är partierna tämligen aktiva, samtidigt som behovet av starka partier där är som minst. Personer och kompetens är viktigare än partiprogram författade i Stockholm. Däremot spelar ideologier en viss roll på landstings-/regionnivå. När allt fler politikområden framöver tas om hand av de framväxande regionerna kommer stora delar av de ideologiska striderna också att hamna där.

Att medlemmarna tynar bort får därför inte tas som intäkt för att centralisera det avgörande politiska arbetet till partikanslierna i riksdagshuset. Tvärtom är det hög tid att regionalisera partierna. Centerpartiet har här möjlighet att visa huruvida talet om federalism är något mer än sköna fraser. För om politikerna skall förmås tänka federalistiskt måste de ha motsvarande plattform i sitt arbete.

Dagens distrikt motsvarar inte framtidens regioner, men kan stärkas genom samarbete i distriktsfederationer. Riksdagsledamöterna måste stärka sina mandat genom att ta över befogenheten att anställa politiska sekreterare. Med dessa åtgärder kan region- och rikspolitiker samordna resurserna och bygga en rejäl regional plattform. Förmågan att bevaka den regionala utvecklingen, och svara med väl underbyggda förslag och utspel, ökar. Det centrala partikansliets främsta funktioner blir ideologisk utveckling och viss samordning. Riksnivån kan fokusera på ideologi och mediejippon samtidigt som den sakpolitiska debatten tas över av den regionala nivån.

Allians för Sveriges tillkomst visar på insikt om brister i partisystemet. Genom en riktig allians kan både regioner och borgerlighet stärkas. Med riktiga personval underlättas denna process. Den italienske statsvetaren Panebianco visar vägen med sin modell om territoriell diffusion och federation. En sådan process underifrån har demonstrerats av CDU i Tyskland. ÖVP i Österrike är ett gott exempel på partifederation.

Skåne med sina särskilda behov av regionalt självstyre bör bli nästa exempel. Här behövs politiska partier som energiskt kan företräda regionen. De borgerliga bör därför gå före och sammanfoga Allians för Skåne till något mer än en lös koalition.

Genom att samordna både politik och organisation kan de fyra partierna dels profilera sig bättre regionalt, dels höja sin röst i riksdagen. Då kanske det börjar lossna för det regionala!

Anders L. Hansson

Mer att läsa: 7-punktsplan för federalisering av Sverige

***

Summary in English: Party federation facilitates regionalization

Party politics need to be regionalized. The non-socialist opposition parties in Scania ought to be front-runners and create a regional party federation. Examples to learn from are found in Germany and Austria.

About Anders L. Hansson

Website: http://www.annors.com
This entry was posted in Europe of Regions - A World of Regions. Bookmark the permalink.